Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ly.$_@ trong 09:41:41 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3175Tiêu đề: 1 THẮC MẮC VỀ LÝ THUYẾT...
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 09:41:41 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2010
trong những trạng thái dừng nguyên tử
a) ko bức xạ và hấp thụ năng lươợng
b)vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng
c)ko bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng
d)ko hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng
Chọn giúp mình 1 câu và giải thích rõ vì sao với nhé bởi vì " có 2 luồng ý kiến " # nhau cho câu này
" một người" thì chọn A và " một người" thì chọn C nhưng theo mình nghĩ rõ ràng tronh sách có câu trắc nghiệm loại này và đáp án đúng là A nhưng lại có " ý kiến" là C , mấu chốt ở đây là " có thể.."
thực sự ko biết nên chonj phương án nào..


Tiêu đề: Trả lời: 1 THẮC MẮC VỀ LÝ THUYẾT...
Gửi bởi: alibaba911 trong 10:47:18 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2010
cứ đáp án A mà khoanh thôi . Đáp án C sai vì : " không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng " , công nhận nó có thể hấp thụ năng lượng nhưng chỉ khi kích thích thì nó mới hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng , mà nếu đã kích thích thì mệnh đề " không bức xạ " k đúng nữa , nó ở trạng thái dừng nhưng đâu có phải trạng thái dừng cơ bản nên nếu kích thích nó vẫn có thể bức xạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 THẮC MẮC VỀ LÝ THUYẾT...
Gửi bởi: le tan hau trong 01:32:34 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2010
Chọn câu A. Nhưng tôi biết thế nào bạn cũng thắc mắc vì sao?
Tiên đề 1 nói: Trong trạng thái dừng nguyên tử không hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Tiên đề 2 nói : Khi chuyễn trạng thái dừng thì hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Hai tiên đền này có vẽ mâu thuẩn nhau nhưng không phải. Trạng thái dừng lả trạng thái có thời gian khoảng 10pico giây, trong khoảng thời gian này nguyên tử không được hấp thụ và bức xạ năng lượng qua khỏi thì nó có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.