Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢNG DẠY VẬT LÝ => CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC => Tác giả chủ đề:: Trần Triệu Phú trong 09:14:02 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3131Tiêu đề: Moodle
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 09:14:02 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2010
Chuyêg mục này, chúng ta cùng bàn về moodle và các hệ thống quản lý elearning khác