Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ngudiem111 trong 03:45:16 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3130Tiêu đề: Bài Tích Phân Luổn Quẩn , giúp giùm với!
Gửi bởi: ngudiem111 trong 03:45:16 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2010
Hãy Tính: [tex]\int_{0}^{\pi /2}{\frac{cos2x}{1+sin^{2}x}}dx[/tex]
Mọi người giúp giùm em với !


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tích Phân Luổn Quẩn , giúp giùm với!
Gửi bởi: nhoclocchoc trong 12:08:12 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2010
[tex]\int_{0}^{\pi /2}{\frac{cos2x}{1+sin^{2}x}}dx = \int_{0}^{\pi /2}{\frac{cos2x}{3-cos2x}}d(2x) = \int_{0}^{\pi }{\frac{cosx}{3-cox}}dx = \int_{0}^{\pi }{(1-\frac{3}{3-cox})}dx[/tex]
Đến đây thì tách ra và đặt [tex]t=tan(x/2)[/tex] là xong :)Tiêu đề: Trả lời: Bài Tích Phân Luổn Quẩn , giúp giùm với!
Gửi bởi: Colosseo trong 12:51:55 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2010
Bạn có thể dùng Wolfram Alpha để "nhờ" giải các bài toán.

Vào đây : http://www.wolframalpha.com/

Ví dụ, để tính tích phân ở trên, ở ô tìm kiếm trên cùng, gõ :    integrate (1/(3-cos(x)))

click dấu "=" bên phải để Wolfram Alpha giải.

Sau khi có kết quả, bạn có thể click vào chữ màu đỏ Show steps để xem các bước biến đổi.

Wolfram Alpha có thể tính được rất nhiều phép toán.