Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuan1024 trong 12:05:28 PM Ngày 25 Tháng Một, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3049Tiêu đề: Quang Hình , cả nhà vào giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: tuan1024 trong 12:05:28 PM Ngày 25 Tháng Một, 2010
Cả nhà vào giúp hộ em nha ^_^
 Hai lăng kính có cùng góc ở đỉnh là A=20độ, làm bằng thuỷ tinh chiết xuất n=1.5 có đáy gắn chung với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kinh. Một khe sáng S phát ra ánh sáng có [tex]\lambda =0.5\mu m[/tex] , đặt trên mặt của đáy chung, cách 2 lăng kính khoảng d=50cm.
a, Tính khoảng cách giưũa 2 ảnh S1, S2 của S tạo bởi 2 lăng kính. (coi S1 và S2 cùng nằm chung 1 mặt phẳng với S).
b, Chứng tỏ rằng trên màn E đặt song song với mặt phẳng chứa S1, S2 ta quan sát dc 1 hệ vân giao thoa. Tính khoảng vân và số vân quan sát dc trên màn, biết khoảng cách từ màn tới lưỡng lăng kính là d'=200cm.
c, Khoảng cách vân và số vân quan sát dc sẽ thay đổi như thế nào nếu:
  + Thay nguồn S = nguồn S' phát ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda' =0.45\mu m[/tex] đặt tại vị trí nguồn S ?
   + NGuồn S' nói trên đi xa dần lưỡng kính lăng kính theo phưương vuông góc với màn E ?Cả nhà giúp em vớ nha, do mới học nên cũng ko hiểu lắm.
thanks  :)Tiêu đề: Re: Quang Hình , cả nhà vào giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: tuan1024 trong 01:16:40 PM Ngày 25 Tháng Một, 2010
Còn đây là hình em tự vẽ
hjc, vẽ lâu wa  >:(


Tiêu đề: Trả lời: Quang Hình , cả nhà vào giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: tuan1024 trong 07:17:27 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2010
hjc, bài e post lâu wa rồi moà ko ai giải vậy                                   ?_?
do lâu oy`, nên thầy đã giải, vậy ai bik thì có thể giải để e tham khảo thêm dc ko vậy
cám ơn.