Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: tuan1024 trong 01:24:14 PM Ngày 15 Tháng Một, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2997Tiêu đề: Bài toán nhờ cả nhà giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: tuan1024 trong 01:24:14 PM Ngày 15 Tháng Một, 2010
Em có bài này nhờ cả nhà giúp nha :D
1, Tính tích phân: j = [tex]\int_{ln2}^{ln5}{\frac{(e^{x}+1)e^{x}dx}{\sqrt{e^{x}-1}}}[/tex]
Câu2: Giải phương trình sau trên tập số phức:
[tex](\frac{4z+i}{z-i})^{2}-5\frac{4z+i}{z-i}+6=0[/tex]
Cả nhà giải giúp em nha ^_^


Tiêu đề: Re: Bài toán nhờ cả nhà giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: Colosseo trong 01:49:43 PM Ngày 15 Tháng Một, 2010
Bài 1 : Trước tiên bạn đổi biến [tex]y=e^{x}, dy=e^{x}dx[/tex]. Tích phân sẽ được thu gọn lại. Sau đó đặt tiếp [tex]t=\sqrt{y-1}, dy=2t*dt[/tex]. Tự nhiên sẽ tính được.

Bài 2 : Bạn đặt cả cái phân số to đùng kia thành x thì sẽ thu được phương trình bậc 2 đơn giản theo x. Tìm x, sau đó sẽ suy ra được z.

 ^-^Tiêu đề: Re: Bài toán nhờ cả nhà giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: ngudiem111 trong 08:14:12 PM Ngày 15 Tháng Một, 2010
Em có bài này nhờ cả nhà giúp nha :D
1, Tính tích phân: j = [tex]\int_{ln2}^{ln5}{\frac{(e^{x}+1)e^{x}dx}{\sqrt{e^{x}-1}}}[/tex]
Câu2: Giải phương trình sau trên tập số phức:
[tex](\frac{4z+i}{z-i})^{2}-5\frac{4z+i}{z-i}+6=0[/tex]
Cả nhà giải giúp em nha ^_^
Thử Giải cụ thể nha
Bài 1)
Đặt u=[tex]\sqrt{e^{x}-1}[/tex], suy ra [tex]2udu = e^{x}dx[/tex]
 Đổi cận khi x= ln2 -> u= 1;   x=ln5-> u= 2
Tích phân viết lại là: [tex]I=\int_{1}^{2}{\frac{u^{2}+2}{u}}2udu= 2(\frac{u^{3}}{3}+2u)[/tex]
Bạn nhớ thay cận là xong.
Bài 2)
Anh Trần Quỳnh nói rồi


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán nhờ cả nhà giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 01:31:52 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2010
hay quá


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán nhờ cả nhà giúp đỡ ^_^
Gửi bởi: nuhoangseo trong 10:31:49 PM Ngày 04 Tháng Một, 2011
Bài số phức là bài cơ bản mà bạn ơi