Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ngudiem111 trong 02:05:59 PM Ngày 13 Tháng Một, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2992Tiêu đề: Tập Hợp Điểm Về Số Phức !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 02:05:59 PM Ngày 13 Tháng Một, 2010
Tìm tập hợp điểm M(z) thỏa mãn : |2+z|>|z-2|


Tiêu đề: Re: Tập Hợp Điểm Về Số Phức !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 08:23:42 PM Ngày 14 Tháng Một, 2010
Không ai giúp mình cả!
Chắc về ôn lại chương trình mới
Thi cử bây giờ biết nhờ ai?
Trần Quỳnh , Nguyễn Nguyễn giờ đâu hết
Để lại mình tôi tiếng thở dài!


Tiêu đề: Re: Tập Hợp Điểm Về Số Phức !
Gửi bởi: Colosseo trong 08:54:56 AM Ngày 15 Tháng Một, 2010
Tìm tập hợp điểm M(z) thỏa mãn : |2+z|>|z-2|

Hi ngudiem111, bài này không quá phức tạp đâu.

Ta đặt [tex]z = a + ib[/tex]

Độ lớn của một số phức [tex]X = u + iv[/tex] là : [tex]\left|X \right| = \sqrt{u^{2} + v^{2}}[/tex].

Vậy :

[tex]\left|(a + 2) + ib \right| > \left|(a - 2) + ib \right|[/tex]
Hay [tex]\sqrt{(a + 2)^{2} + b^{2}} >\sqrt{(a - 2)^{2} + b^{2}}[/tex]

Khai triển ra ta sẽ được kết quả là a>0.

Vậy số phức z phải có phần thực dương.

Tiêu đề: Re: Tập Hợp Điểm Về Số Phức !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 07:55:58 PM Ngày 15 Tháng Một, 2010
Trần Quỳnh xấu nha, để Em làm thơ rồi mới giúp. Em hiểu sơ sơ rồi
Vậy tập hợp các điểm M(z) là nửa mặt phẳng ở bên phải trục oy , nói cách khác
Tập hợp các điểm M(z) là các điểm (a,b) với a>0; b tùy ý ^-^ ^-^