Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: dangvanda99 trong 12:34:45 PM Ngày 03 Tháng Một, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2947Tiêu đề: Tương tác yếu
Gửi bởi: dangvanda99 trong 12:34:45 PM Ngày 03 Tháng Một, 2010
Trong tương tác yếu hạt truyền tương tác là các boson W cộng trừ và boson Z không? boson W thì đã xuất hiện trong phản ứng phấn phân rã Beta rồi. Còn boson Z thì nó nằm trong phản ứng nào vậy? Help me ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Tương tác yếu
Gửi bởi: thyan trong 08:21:53 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2010
chào bạn
Boson Z được quan sát trong những va chạm giữa électron và phản-electron với năng lượng thật cao. Boson Z là một trong những sự thể hiện của tương tác yếu trong những phản ứng trong đó điện tích các hạt không thay đổi.


Tiêu đề: Trả lời: Tương tác yếu
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 09:06:13 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2010
Đồng ý với ý kiến của thyan
Boson Z được tạo ra trong quá trình va chạm giữa electron và positron. Quá trình này đã được nghiên cứu trong máy gia tốc thẳng SLAC.
Năng lượng của quá trình va chạm e-e+ này vừa đủ để sinh ra một boson Z (mình không hiểu ý "với NL thật cao" của bạn thyan).

Boson Z có thể phân rã sang hoặc là quark hay là một phản quark cùng flavor hoặc là một lepton và một phản lepton tương ứng.


Bài này cũng có đề cập tới sự phân hủy thành bosson Z trong LHC: http://360.thuvienvatly.com/index.php/tin-tuc/tin-vat-ly/1-2010/815-gioi-han-khoi-luong-moi-cho-boson-higgs
 và
http://360.thuvienvatly.com/index.php/tin-tuc/tin-vat-ly/1-2010/1079-lhc-da-trong-thay-nhung-su-kien-zz-dau-tien

Thân