Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chan_doi_vi_hoc_dot trong 09:22:40 PM Ngày 01 Tháng Một, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2936Tiêu đề: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: chan_doi_vi_hoc_dot trong 09:22:40 PM Ngày 01 Tháng Một, 2010
Trong TN giao thoa của Iang, khoảng cách giữa 2 khe S1 và S2 là=2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là D=2m.Chiếu sáng 2 khe = ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55[tex]\mu[/tex]m.Khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến khe S là d=50cm. Phải dịch chuyển khe S theo phương // với mặt phẳng chứa 2 khe S1,S2 một đoạn tối thiểu là bao nhiêu
 để cường độ sáng tại tâm màn O chuyển từ cực đại sang cực tiểu?


Tiêu đề: Re: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: chan_doi_vi_hoc_dot trong 09:26:07 PM Ngày 03 Tháng Một, 2010
kO ai có ý kiến gì à  8-x


Tiêu đề: Re: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: E.L.Kira trong 08:40:20 AM Ngày 04 Tháng Một, 2010
baj` noa` dễ lắm, bạn tự nghiên cứu tjm` hiểu đi sẽ ra thooai


Tiêu đề: Re: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: chan_doi_vi_hoc_dot trong 05:07:59 PM Ngày 04 Tháng Một, 2010
bjk oài thanks vì đã có ý kiến  :P


Tiêu đề: Re: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: lily4 trong 09:39:49 AM Ngày 05 Tháng Một, 2010
mình nghĩ bài này làm theo kiểu đặt bản mỏng  trước 1 trong 2 khe,làm cho hệ vân dịch chuyển
đặt bản trước khe nào thì hệ vân dịch chuyển về phia khe ấy.
để vân trung tâm có cường độ sáng từ cực đai -> cực tiểu thì tọa độ của nó từ tọa độ của vân sáng:y=kλD/l (k=0-vân sáng trung tâm) sang tọa độ của vân tối bất kì:y=(k+1/2)λD/l.
đặt bản mỏng trc S1 thì hệ vân dịch về phía S1
tính hiệu quang trình của 2 tia sáng đi theo 2 đường SS1M và SS2M.hiệu quang trình đó có chứa 1 ẩn là khoáng dịch chuyển x của khe S,1 ẩn là k.giải và biện luận tìm x theo k. 
  x min khi k min=0(1)


Tiêu đề: Re: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: lily4 trong 09:53:38 AM Ngày 05 Tháng Một, 2010
ý,mình nhầm.cứ tưởng đặt bản mỏng trc 2 khe,đồng thời dịch chuyển S!
nếu như đề bài thui thì hiệu quang trình khi ấy chẳng liên quan gì đến bản mỏng,hiệu quang trình tính bình thường giống như trong giao thoa 2 khe Young,có điều khoảng cách SS1 và SS2 bây giờ ko bằng nhau nữa.cái ko bằng nhau đó liên quan đến x.chú ý là xét trường hợp x<<d,khi đó:tag(u) xấp xỉ=sin(u)=x/d


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: doanhk26aly trong 08:58:09 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2010
Không vẽ được hình diễn tả bằng lời khó qua! Vì đây là bài khó phải vẽ hình mới hiểu.
Giao thoa như sau: Nguồn S tạo ra S1, S2 đến M trên màn.S cách mp(S1S2) đoạn D1
Sau khi d/c S1S2 1 đoạn d, Thì hiệu đường đi denta=SS1'M-SS2'M=SS1'+S1'M-SS2'-S2'M
Denta=-a.d/D1 +a(x-d)/D  với ( x-d=x')
Vân trung tâm Denta=0 suy ra x0=d+d.D/D1 là độ dời của vân trung tâm ( cũng là hệ vân- Khoảng vân i ko đổi).
ĐỂ vị trí vân sáng thành vân tối liền kề tthì x0=i/2.
Gpt d+d.D/D1=i/2 suy ra yêu cầu (tìm d).
Chúc bạn hiểu bài.


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài tập này( Giao thoa ánh sáng )
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:11:25 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2010
À tớ hiều bạn doanhk26aly nói rồi. Bạn có xem phần giao thoa sóng cơ không ạ! Nếu hai nguồn cùng pha thì đường trung trực sẽ là cực đại. Nếu hai nguồn ngược pha thì đường trung trực sẽ là cực tiểu. Lúc đầu ánh sáng từ S chiều tời S1 và S2 có quãng đường như nhau nên hai nguồn này cùng pha với nhau. Thay đổi quãng đường để hai nguồn ngược pha thì có thể đạt được điều bạn mong muốn. ;;) ;;) ;;)