Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huong1234 trong 03:24:04 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2009

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2896Tiêu đề: Một bài giao thoa sóng. Help me!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: huong1234 trong 03:24:04 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2009
Mọi người giảng cho tôi bài này với!!!!!!!!!!!!!!!
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm, dao động theo phương trình lần lượt là U1= a cos (8pi*t) ; U2 = b cos (8pi*t + pi). Biết tốc độ truyền sóng 4 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6 cm. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên cạnh CD.
A. 10 B. 9 C. 8 D. 11
Hỏi thêm:
Nếu 2 nguồn là U1= a cos (8pi*t) ; U2 = b cos (8pi*t + pi/3) thì làm thế nào ????????.


Tiêu đề: Re: Một bài giao thoa sóng. Help me!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: Clhp trong 08:21:56 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2009
Bạn kiểm tra lại xem,trong 4 P/án trên kô có,tôi giải ra có 6 cực đại, còn số liệu trên thf chịu thua.


Tiêu đề: Re: Một bài giao thoa sóng. Help me!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: huong1234 trong 11:57:48 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2009
Đáp án là 8 cực đại. Nhưng tôi ko biết cách giải như thế nào


Tiêu đề: Re: Một bài giao thoa sóng. Help me!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: Clhp trong 08:50:41 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2009
Bạn biét đáp án là 8 rồi thì hỏi chi.trên tinh thần trao đổi mình tham gia thế nầy:
-bước sóng là 1 cm
-Hai nguồn ngược pha nên cực đai ứng vơi d1-d2=(k+1/2)lamda =k+1/2
-Hiệu đường đi từ C đên A,B là CA-CB=4cm
-giả sử C nằm trong khoảng hai cực đại (hai hypebol)bậc k và k+1 thì k+1/2 lamda<CA-CB<(k+1+1/2)lamda
hay k<3,5<k+1 ,vì k nguyên nên chọn k=3,bâc giao thoa max đứng trước C là 3
-trung trưc của AB là cực tiểu ứng k=0
-vì tính đối xứng nên mổi bên trung trực nầy có 4 max(ưng k=0,1,2,3)
-Tông số max là 8.Chúc khỏe.


Tiêu đề: Re: Một bài giao thoa sóng. Help me!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: huong1234 trong 12:11:49 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2009
Cảm ơn bạn! Nhưng còn trường hợp hai nguồn dao động có [tex]\delta \varphi[/tex] = pi / 3 hay là một góc bất kỳ nào đó thì sao. Trường hợp này thi không có tính chất đối xứng qua đường trung trực của hai nguồn.