Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 04:53:11 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2021

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26626Tiêu đề: Bài tập về lực đẩy Acsimet khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 04:53:11 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2021
Trong bình hình trụ tiết diện S chứa nước có chiều cao H = 15cm. Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi trong nước thì mực nước dâng lên 1 đoạn h = 8cm.
a. Nếu nhấn chìm thanh trong nước hoàn toàn thì mực nước sẽ cao bao nhiêu? Lực cần phải tác dụng vào thanh lúc này bằng bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nước và thanh lần lượt là D1 = 1g/cm3, D2 = 0,8g/cm3.
b.Tính công cần thiết khi nhấn chìm hoàn toàn thanh. Biết thanh có chiều dài l = 20cm, tiết diện s = 10cm2.

Bài làm
a.
+) Cách 1: Em làm như sau
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước. Do đó: V = S.h
Do thanh cân bằng nên: P = FA1 hay 10.D2.s.l = 10.D1.S.h
=> l = [tex]\frac{D_{1}}{D_{2}}[/tex].[tex]\frac{S}{s}[/tex].h (1)
Khi thanh chìm hoàn toàn trong nước, nước dâng lên một lượng bằng thể tích của thanh. Gọi [tex]\Delta[/tex]h là phần nước dâng lên lúc này, ta có:
s.l = S.[tex]\Delta[/tex]h (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra:  [tex]\Delta[/tex]h = [tex]\frac{D_{1}}{D_{2}}[/tex].h
Và chiều cao côt nước lúc này là H' = H + [tex]\Delta[/tex]h = 25cm.

Cách 2: Tham khảo cách trên trang wed
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước. Do đó: V = (S - s).h
Do thanh cân bằng nên: P = FA1 hay 10.D2.s.l = 10.D1.S.h
=> l = [tex]\frac{D_{1}}{D_{2}}[/tex].[tex]\frac{S}{s}[/tex].h (1)
Khi thanh chìm hoàn toàn trong nước, nước dâng lên một lượng bằng thể tích của thanh. Gọi [tex]\Delta[/tex]h là phần nước dâng lên lúc này, ta có:
s.l = (S - s).[tex]\Delta[/tex]h (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra:  [tex]\Delta[/tex]h = [tex]\frac{D_{1}}{D_{2}}[/tex].h
Và chiều cao côt nước lúc này là H' = H + [tex]\Delta[/tex]h = 25cm.

+) Lực tác dụng vào thanh khi thanh chìm hoàn toàn trong nước: F = FA2 - P =10.s.l.(D1 -D2) = 0,4N
b. Công cần thiết khi nhấn chìm hoàn toàn thanh: A = [tex]\frac{1}{2}[/tex].F.x
Trong đó x là quãng đường thanh đi
 
Bài này trong quá trình làm em có một số thắc mắc sau:
Thứ nhất ở phần a.
Theo cách của em:
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước: V = S.h
Theo tham khảo:
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước. Do đó: V = (S - s).h
Em không biết tính theo công thức nào là đúng ạ? Vì cả 2 cách đều ra cùng kết quả.
Thứ 2 ở phần b:
Em chưa tìm ra được x là quãng đường thanh đi

Kính mong quý Thầy, Cô và các bạn giải đáp thắc mắc giúp cho em ạ!
                                 Em xin chân thành cảm ơn!Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về lực đẩy Acsimet khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 08:50:27 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2021
Em gửi lại bài vì bài ở trên của em bị lỗi cỡ chữ ạ.
Trong bình hình trụ tiết diện S chứa nước có chiều cao H = 15cm. Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi trong nước thì mực nước dâng lên 1 đoạn h = 8cm.
a. Nếu nhấn chìm thanh trong nước hoàn toàn thì mực nước sẽ cao bao nhiêu? Lực cần phải tác dụng vào thanh lúc này bằng bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nước và thanh lần lượt là D1 = 1g/cm3, D2 = 0,8g/cm3.
b.Tính công cần thiết khi nhấn chìm hoàn toàn thanh. Biết thanh có chiều dài l = 20cm, tiết diện s = 10cm2.

Bài làm
a.
+) Cách 1: Em làm như sau
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước. Do đó: V = S.h
Do thanh cân bằng nên: P = FA1 hay 10.D2.s.l = 10.D1.S.h
=> l = [tex]\frac{D1}{D2}[/tex].[tex]\frac{S}{s}[/tex].h (1)
Khi thanh chìm hoàn toàn trong nước, nước dâng lên một lượng bằng thể tích của thanh. Gọi Δh là phần nước dâng lên lúc này, ta có:
                                                                    s.l = S.Δh (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra:  Δh = [tex]\frac{D1}{D2}[/tex].h
Và chiều cao côt nước lúc này là H' = H + Δh = 25cm.

Cách 2: Tham khảo cách trên trang wed
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước. Do đó: V = (S - s).h
Do thanh cân bằng nên: P =  FA1 hay 10.D2.s.l = 10.D1.S.h
=> l = [tex]\frac{D1}{D2}[/tex].[tex]\frac{S}{s}[/tex].h (1)
Khi thanh chìm hoàn toàn trong nước, nước dâng lên một lượng bằng thể tích của thanh. Gọi Δh là phần nước dâng lên lúc này, ta có:
                                                                         s.l = (S - s).Δh (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra:  Δh = [tex]\frac{D1}{D2}[/tex].h
Và chiều cao côt nước lúc này là H' = H + Δh = 25cm.

+) Lực tác dụng vào thanh khi thanh chìm hoàn toàn trong nước: F = FA2 - P =10.s.l.(D1 - D2) = 0,4N
b. Công cần thiết khi nhấn chìm hoàn toàn thanh: A = 1/2.F.x
Trong đó x là quãng đường thanh đi
 
Bài này trong quá trình làm em có một số thắc mắc sau:
Thứ nhất ở phần a.
Theo cách của em:
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước: V = S.h
Theo tham khảo:
Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nước dâng lên cũng chính là phần thể tích thanh chìm trong nước. Do đó: V = (S - s).h
Em không biết tính theo công thức nào là đúng ạ? Vì cả 2 cách đều ra cùng kết quả.
Thứ 2 ở phần b:
Em chưa tìm ra được x là quãng đường thanh đi

Kính mong quý Thầy, Cô và các bạn giải đáp thắc mắc giúp cho em ạ!
                                 Em xin chân thành cảm ơn!