Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Giang Hoàng trong 07:51:09 AM Ngày 24 Tháng Bảy, 2021

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26597Tiêu đề: Một bài toán về mạch điện chứa tụ cần giải đáp. Kính mong mọi người hỗ
Gửi bởi: Giang Hoàng trong 07:51:09 AM Ngày 24 Tháng Bảy, 2021
Cho mạch điện. Biết E1=5V; E2=2V; điện trở trong không đáng kể; C1=3F; C2=7F. Lúc đầu k mở, A chỉ 0,6A. Sau đó k đóng, A chỉ 0,5A và điện tích hai tụ có giá trị như nhau
a, Tính điện lượng dịch qua B khi k đang mở thì đóng lại
b, Tính R1 R2 R3
c, Lúc k đang đóng, mắc thêm một vôn kế vào hai điểm CD thì V chỉ 1,44V. Tính điện trở của vôn kế
   Bỏ qua điện trở A và dây nối