Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hoc_hocnua_hocmai_pro9x trong 07:47:53 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2009

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2637Tiêu đề: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: hoc_hocnua_hocmai_pro9x trong 07:47:53 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2009
điều chế
a,Từ Fe,S,NaCl điều chế Na2S
b,Từ NaCl,FeS2, không khí,nước điếu chế NH4NO3,FeSO4,Fe3o4
C,Từ KMnO4,BaCl2,H2SO4,Fe có thể điều chế được các khí nào
giúp em nha kả nhà :D


Tiêu đề: Re: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: hoc_hocnua_hocmai_pro9x trong 01:31:30 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2009
ko ai giup' em ha [-O< [-O< :-t


Tiêu đề: Re: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: dt.huongh2 trong 03:32:41 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2009
a.điện phân nóng chảy NaCl thu được Na và Cl2,Na+S (nhiệt độ)tạo thành Na2S(thừa Fe ak?)
b._điện phân nóng chảy NaCl thu được Na và Cl2
_đốt cháy 1 phần FeS2 trong không khí(có O2) thu được Fe2O3 và SO2
_SO2+O2(không khí)thu được SO3 cho vào nước đc H2SO4
_H2SO4+FeS2 thu được FeSO4
_N2+O2(không khí) thu đc NO +O2 th8 đựoc NO2 tác dụng với O2+H2O thu đc HNO3 cho tác dụng với Na thu được NH4NO3
c.điều chế đc O2,Cl2,SO2(nếu H2SO4 đặc)...
e tự vít PT nha!hoặc nếu hôg chị sẽ vít giùm.bi jo` chị làm bt đã nha!hj!pye nhok :D :D :D


Tiêu đề: Re: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: tuyetroimuahe_vtn trong 04:34:22 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2009
H2SO4 + Fe=>FeSO4 + H2
BaCl2 + H2SO4=>BaSO4 + 2HCl; lọc kết tủa, đem phần dd td với KMnO4:
16HCl + 2KMnO4=>2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
6 KMnO4 + 9 H2SO4 → 6 MnSO4 + 3 K2SO4 + 9 H2O + 5 O3


MÌNH CÓ PHƯƠNG ÁN ĐÓ

Tiêu đề: Re: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: hoc_hocnua_hocmai_pro9x trong 08:05:13 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2009
a.điện phân nóng chảy NaCl thu được Na và Cl2,Na+S (nhiệt độ)tạo thành Na2S(thừa Fe ak?)
b._điện phân nóng chảy NaCl thu được Na và Cl2
_đốt cháy 1 phần FeS2 trong không khí(có O2) thu được Fe2O3 và SO2
_SO2+O2(không khí)thu được SO3 cho vào nước đc H2SO4
_H2SO4+FeS2 thu được FeSO4
_N2+O2(không khí) thu đc NO +O2 th8 đựoc NO2 tác dụng với O2+H2O thu đc HNO3 cho tác dụng với Na thu được NH4NO3
c.điều chế đc O2,Cl2,SO2(nếu H2SO4 đặc)...
e tự vít PT nha!hoặc nếu hôg chị sẽ vít giùm.bi jo` chị làm bt đã nha!hj!pye nhok :D :D :D
chị huong à chị phải điều chế ra NH4NO3 ra đầu tiên chứ rùi mới điều chế ra các chất khác
sao chị lại điều chế ra FeSO4 đầu tiên


Tiêu đề: Re: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: dt.huongh2 trong 09:14:27 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2009
oh!vậy nhok chỉ cần vít lại trật tự là đc thui!hjtaij khi đó chị hơi vội chút!sr nha! m:-t m:-t m:-t m:-h


Tiêu đề: Re: dieu` cheeeeeeeeeeeeee
Gửi bởi: hoc_hocnua_hocmai_pro9x trong 07:07:34 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2009
chị huong ơi phần a ko có thừa đâu
em giải thế nè
Fe+S--->FeS
2NaCl+2H2O---->NaOH+H2+Cl2
H2+CL2---->2HCL
FeS+2HCL--->FeCL2+H2S
2NaOH+H2S--->Na2S+2H2O