Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: codocvuong trong 04:04:36 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2009

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2634Tiêu đề: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: codocvuong trong 04:04:36 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2009

cho 2 nguồn sóng A, B cách nhau 20cm dao động ngược pha có cùng f= 30hz 1 điểm M cách A 20cm cách B 35cm, tại M sóng có biên độ cực đại giữa M và đường trung trực của A, B có 3 dãy cực tiểu khác.
Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước ?
Mình không hiểu nếu 2 nguồn dao động ngược pha thì k= mấy mong các bạn chỉ giùm!!!! thank!!!Tiêu đề: Re: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: Tao_Thao trong 10:28:28 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2009

cho 2 nguồn sóng A, B cách nhau 20cm dao động ngược pha có cùng f= 30hz 1 điểm M cách A 20cm cách B 35cm, tại M sóng có biên độ cực đại giữa M và đường trung trực của A, B có 3 dãy cực tiểu khác.
Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước ?
Mình không hiểu nếu 2 nguồn dao động ngược pha thì k= mấy mong các bạn chỉ giùm!!!! thank!!!
Vì 2 nguồn là ngược pha nên trung trực của AB là cự tiểu giao thoa ứng với k=0. Vì M là cực đại và giữa M và TT của AB  có 3 dãy cực tiểu nên M thuộc cực đại thứ 4 ứng với k=3 trong biểu thức: d2-d1=(k+1/2)[tex]\lambda[/tex]
suy ra [tex]\lambda[/tex] và vTiêu đề: Re: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: thichhoc trong 08:27:43 AM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2009
các bạn dựa vào gợi ý của mình mà làm nha
1.hai song giao động ngược pha thì vân chính giữa giao động cực tiểu
2.cực đại ,cực tiểu xen kẽ nhau   suy ra k=4
3.vì M dao động cực đại nên ta co:  d1-d2=(k+1/2)lamda   (vi hai nguồn dao động ngược pha)
4.ap dung j công thức :  v=lamda x tần số
chúc các bạn thành công *-:)  =d>
có thắc mắc gì thi  :])01649792099 hoặc yahoochat  duyvinh_1612 :D :x
thank
 :x :-hbibi


Tiêu đề: Trả lời: Re: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: quocnh trong 04:35:32 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2011
các bạn dựa vào gợi ý của mình mà làm nha
1.hai song giao động ngược pha thì vân chính giữa giao động cực tiểu
2.cực đại ,cực tiểu xen kẽ nhau   suy ra k=4
3.vì M dao động cực đại nên ta co:  d1-d2=(k+1/2)lamda   (vi hai nguồn dao động ngược pha)
4.ap dung j công thức :  v=lamda x tần số
chúc các bạn thành công *-:)  =d>
có thắc mắc gì thi  :])01649792099 hoặc yahoochat  duyvinh_1612 :D :x
thank
 :x :-hbibi

theo ý kiến của mình bài này lấy K = 3 thôi. mọi người cho ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:08:25 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2011
các bạn dựa vào gợi ý của mình mà làm nha
1.hai song giao động ngược pha thì vân chính giữa giao động cực tiểu
2.cực đại ,cực tiểu xen kẽ nhau   suy ra k=4
3.vì M dao động cực đại nên ta co:  d1-d2=(k+1/2)lamda   (vi hai nguồn dao động ngược pha)
4.ap dung j công thức :  v=lamda x tần số
chúc các bạn thành công *-:)  =d>
có thắc mắc gì thi  :])01649792099 hoặc yahoochat  duyvinh_1612 :D :x
thank
 :x :-hbibi

theo ý kiến của mình bài này lấy K = 3 thôi. mọi người cho ý kiến

K = 3 là đúng rồi, thầy Tào Tháo có ghi ra bên dưới đó em. Có lẽ do thầy ghi nhầm trong phần trích dẫn nên hơi khó thấy.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: lmthong19 trong 06:36:41 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2011
THEO EM NGHĨ:  trong bài này lấy k=4. em không hiểu lấy k=3 xin quí thầy, cô chỉ em. em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng ngược pha
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:01:54 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2011
THEO EM NGHĨ:  trong bài này lấy k=4. em không hiểu lấy k=3 xin quí thầy, cô chỉ em. em cảm ơn
Em xem hình bên dưới. Trong đó k là bậc của các đường cực đại, k' là bậc của các đường cực tiểu.