Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pupupu trong 08:42:44 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2020

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26149Tiêu đề: Bài dao động cơ này làm như nào ạ?
Gửi bởi: pupupu trong 08:42:44 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2020
Hai con lắc lò xo A và B giống nhau, dao động trên hai đường thẳng song song, gần nhau và dọc theo trục Ox. Vị trí cân bằng của hai con lắc cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Hình bên là đồ thị của li độ dao động của con lắc A (đường 1) và của con lắc B (đường 2) phụ thuộc vào thời gian t. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của mỗi vật. Lấy π2 = 10. Biết khoảng cách giữa hai vật của hai con lắc dọc theo trục Ox có giá trị lớn nhất là 20 cm.
Khi động năng con lắc A là 0,24 J thì thế năng con lắc B là
A.   90 mJ.
B.   160 mJ.
C.   240 mJ.
D.   135 mJ