Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

THÔNG TIN DIỄN ĐÀN => HƯỚNG DẪN & QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI => Tác giả chủ đề:: John Doe trong 05:00:43 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2020

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26142Tiêu đề: Bài tập Cơ lý thuyết
Gửi bởi: John Doe trong 05:00:43 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2020
Một tên lửa bay thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc vũ trụ cấp hai [tex]v=\sqrt{2gR}[/tex]
 (g là gia tốc trọng trường tại mặt đất , R = const là bán kính trái đất ) . Bỏ qua lực cản không khí. Tìm phương trình chuyển động của tên lửa .