Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: TQTQTQTQ trong 08:43:40 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2020

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26097Tiêu đề: THUYẾT TUYỆT ĐỐI VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG TỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 08:43:40 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2020
Các bạn thân mến!
Năng lượng tối được coi là một trong những thách thức lớn nhất của Vật lý học hiện đại thế kỷ 21, đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Thuyết Tuyệt đối giải quyết vấn đề này thực đơn giản và rốt ráo.
Xin trình bày cho các bạn nắm rõ.
(https://i.imgur.com/4XWkeXl.jpg)
Xin các bạn cho ý kiến.
Thân ái!