Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: TQTQTQTQ trong 05:18:53 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2020

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26095Tiêu đề: THUYẾT TUYỆT ĐỐI VÀ VẤN ĐỀ VẬT CHẤT TỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 05:18:53 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2020
     THUYẾT TUYỆT ĐỐI VÀ VẤN ĐỀ VẬT CHẤT TỐI
     Vật chất tối là khái niệm của vật lý học hiện đại về một dạng vật chất không nhìn thấy được, chiếm tới 75% tổng lượng vật chất trong Vũ trụ, mà cho tới nay người ta còn rất mơ hồ, chưa từng phát hiện được, cũng chưa có một hiểu biết nào về thuộc tính, bản chất cũng như sự phân bố của chúng. Giả thuyết này được đưa ra chỉ khi người ta phát hiện sự không thống nhất về kết quả của các phép đo khoảng cách giữa các thiên hà và các vì sao.
     Thuyết Tuyệt đối đã giải quyết vấn đề này một cách rốt ráo.
     Theo Thuyết Tuyệt đối, vật chất tối chính là vật chất có độ co dãn không thời gian ζ nhỏ hơn Q hay τ >1. Vật chất thông thường mà chúng ta biết có ζ = Q hay τ = 1. Với các thông số này, rõ ràng lực Archimed rất nhỏ nên không thể thấy được biên của vật chất, hạt vật chất thông thường dễ dàng xuyên qua chúng mà không bị cản trở gì. Điều đó cũng làm cho nó trong suốt và ta không thể nhìn thấy chúng, mặc dù chúng phân bố xung quanh những hạt vật chất thông thường theo hệ số co dãn không thời gian ζ giảm dần theo khoảng cách. Mật độ của vật chất tối được xác định theo công thức:
              ρ = ρmaxexp(1-τ) = ρmaxexp(1-Q/ζ)
     Vật chất tối tràn ngập trong không gian Vũ trụ. Trong không gian của chúng ta đang sống có ζ = 1 hay τ = Q thí mật độ vật chất tối là:
              ρ = ρ0 = ρmaxexp(1-Q)
     Khi Q có giá trị vào khoảng hơn 300 thì mật độ này rất nhỏ, khiến chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của chúng. Nhưng khi ở gần lỗ đen Vũ trụ thì mật độ này khá lớn.
     Tuy mật độ rất nhỏ nhưng trong không gian Vũ trụ rất lớn nên khối lượng vật chất tối trong Vũ trụ lại rất lớn. Tỷ số khối lượng vật chất tối và vật chất thông thường trong Vũ trụ có thể tính theo công thức sau:
              K = 24k32max
     Ở đây, τmax khoảng 450, k khoảng 1038
     Do đó, tỷ số khối lượng vật chất thông thường chia cho vật chất tối cực kỳ nhỏ bé, nhỏ hơn rất nhiều so với ước tính của khoa học hiện đại.
     Mời các bạn cho ý kiến.
     Thân ái!