Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: Kimchichi2015 trong 09:16:38 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2020

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26027Tiêu đề: Cần giải thích về thuyết tương đối
Gửi bởi: Kimchichi2015 trong 09:16:38 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2020
(https://i.imgur.com/iz6f4Yb.png)
(https://i.imgur.com/Kzvq1s9.png)
(https://i.imgur.com/aDTPhNG.jpg)
(https://i.imgur.com/D7L0r4j.jpg)
 các bạn làm ơn giải thích giùm mình thắc mắc này. Cho 1 bóng đèn gắn lên bức tường, đèn được che chắn để khi bật phát ra hai tia sáng a và b, tia b nằm ngang còn tia a lệch lên trên, một người đứng yên so với bức tường quan sát, khi đèn bật lên tia sáng b sẽ đến bức tường bên kia trước tia sáng a, giả sử bây giờ có một buồng thang máy di chuyển thẳng đều hướng lên, người trong thang máy sẽ quan sát thấy tia sáng a đi ngang còn tia sáng b đi lệch xuống dưới (bởi vì trong lúc ánh sáng di chuyển thì anh ta cũng di chuyển) , vì vậy anh ta sẽ quan sát thấy tia sáng a đến bức tường bên kia trước tia sáng b, vậy cho mình hỏi hai người quan sát nhìn thấy hai sự trái ngược này là như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải thích về thuyết tương đối
Gửi bởi: Kimchichi2015 trong 08:17:44 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2020
các bạn làm ơn giải thích giùm mình thắc mắc này. Cho 1 bóng đèn gắn lên bức tường, đèn được che chắn để khi bật phát ra hai tia sáng a và b, tia b nằm ngang còn tia a lệch lên trên, một người đứng yên so với bức tường quan sát, khi đèn bật lên tia sáng b sẽ đến bức tường bên kia trước tia sáng a, giả sử bây giờ có một buồng thang máy di chuyển thẳng đều hướng lên, người trong thang máy sẽ quan sát thấy tia sáng a đi ngang còn tia sáng b đi lệch xuống dưới (bởi vì trong lúc ánh sáng di chuyển thì anh ta cũng di chuyển) , vì vậy anh ta sẽ quan sát thấy tia sáng a đến bức tường bên kia trước tia sáng b, vậy cho mình hỏi hai người quan sát nhìn thấy hai sự trái ngược này là như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải thích về thuyết tương đối
Gửi bởi: Lê Quý trong 08:34:33 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2021
- ở đây bạn đang nói đến quá trình chuyển động có gia tốc? Và trong trọng trường của trái đất? Hay bạn đơn giản hóa nó là nó chuyển động lên trên thẳng đều?