Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ VÀ.... => TIẾNG ANH CHO VẬT LÝ => Tác giả chủ đề:: meo con1995 trong 09:29:29 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2009

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=2599Tiêu đề: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: meo con1995 trong 09:29:29 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2009
''B'' câm sau m:bomb,climb,
  Chú ý:timber
      trước t:debt,doubt
''C''câm sau s hay trước e,i,y hay ơ mọt số từ:
scence,scissors,scythe
''E'' câm sau c hay g:
fence,notice,courage...và khi đứng cuôi từ:như love,have,move...
''G'' câm khi đưng trước n
VD:gnarled,sign..
Chú ý:signal,signature
''GH'' câm khi đứng cuôi từ
vd:though,through,plough...
CHÚ Ý :laugh,trough,enough,chough,rough,hiccough
trước t:though,weight,light,eighteen,bought,doughter,through
''K'' câm khi đưng trước n
''R''câm trong mọt từ ỉon
''T''câm khi đứng sau s
CHÚI Ý:christ
sau t:often,soften
trước ch:watch,pitch,kitchen
cuối từ:ballet,depot,mortgage
''U'' câm khi:
sau g:gues,guitar,catalogue...
Đó là những quy tắc phát âm mà mình mới sưu tầm được.Ai có thêm pots lên đây cho cả nhà xem nha!!! :D :D :D


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: mimeo trong 11:55:06 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2009
Mình xin bổ sung thêm một số âm câm khác  :D

*Âm "H" câm đứng trước một số ít từ: heirloom , honor, hour

* Âm " L" câm khi nó kết hợp với phụ âm khác đứng sau các nguyên âm a hay o.Nhóm kết hợp đó bao gồm alf, alv, alm, alk, olk: half , calf, halves, calves, calm, palm, talk, walk, yolk, folks

*Âm "N" câm khi đứng sau"M" ở cuối một số từ: autumn , column , hymn

*Âm " P" câm: một số từ trong lĩnh vực khoa học, văn chương có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp bắt đầu bằng "pn"hay "ps": pneumatic, psoriasis, psychiatrist, pneumonia, pseudonym, psalm.

*Âm "S" câm trong 1 số từ: aisle , isle , island

*Âm "W" câm trong các từ : wrap , wreath, wrench, wring, wrangle, wreck, wrestling, wrinkle,write, wrong, writhe


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: tuyetroimuahe_vtn trong 04:44:08 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2009


Việc phát âm chuẩn các từ chứa âm câm cũng như sử dụng đúng mạo từ a, an, the... đã gây không ít khó khăn cho những người học tiếng Anh. Sau đây mình giới thiệu một số âm câm thường gặp:

 Âm B câm: Âm B là một âm câm khi nó đứng cuối từ và đứng trước nó là âm M. Ví dụ:

• climb [klaim]

• crumb [krʌm]

• dumb [dʌm]

• comb [koum]

 

Âm C câm: Âm C là một âm câm trong cụm "scle" ở cuối từ. Ví dụ:

• muscle ['mʌsl]

 

Âm D câm: Âm D là một âm câm khi nó đứng liền với âm N. Ví dụ:

• handkerchief ['hæηkət∫if]

• sandwich ['sænwidʒ]

• Wednesday ['wenzdi]

 

Âm E câm: Âm E là một âm câm khi đứng cuối từ và thường kéo dài nguyên âm đứng trước đó. Ví dụ:

• hope [houp]

• drive [draiv]

• write [rait]

• site [sait]

 

Âm G câm: Âm G là một âm câm khi đứng trước âm N. Ví dụ:

• champagne [∫æm'pein]

• foreign ['fɔrin]

• sign [sain]

• feign [fein]

 

Âm GH câm: Âm GH là một âm câm khi đứng trước âm T hoặc đứng cuối từ. Ví dụ:

• thought [θɔ:t]

• through [θu:]

• daughter ['dɔ:tə]

• light [lait]

• might [mait]

• right [rait]

• fight [fait]

• weigh [wei]


 Âm H câm: Âm H là một âm câm khi đứng sau âm W. Ví dụ:

• what [wɔt]

• when [wen]

• where [weə]

• whether ['weđə]

• why [wai]

Một số từ bắt đầu bằng âm H câm sẽ được dùng với mạo từ “an”. Ví dụ:

• hour ['auə]

• honest ['ɔnist]

• honor ['ɔnə]

• heir [eə]

Những từ còn lại vẫn được dùng với mạo từ “a”. Ví dụ:

• hill [hil]

• history ['histri]

• height [hait]

• happy ['hæpi]

 

Âm K câm: Âm K là một âm câm khi đứng trước âm N ở đầu các từ như:

• knife [naif]

• knee [ni:]

• know [nou]

• knock [nɔk]

• knowledge ['nɔlidʒ]

 

Âm L câm: Âm L là một âm câm khi đứng trước các âm D, F, M, K. Ví dụ:

• calm [ka:m]

• half [ha:f]

• salmon ['sæmən]

• talk [tɔ:k]

• balk [tɔ:k]

• would [wud]

• should [∫ud]

 

Âm N câm: Âm N là một âm câm nếu đứng ở cuối từ và trước đó là một âm M. Ví dụ:

• autumn ['ɔ:təm]

• hymn [him]

 

Âm P câm: Âm P là một âm câm khi đứng trong các tiền tố "psych" and "pneu". Ví dụ:

• psychiatrist [sai'kaiətrist]

• pneumonia [nju:'mouniə]

• psychotherapy ['saikou'θerəpi]

• pneuma ['nju:mə]

 Âm S câm: Âm S là một âm câm khi đứng trước âm L như trong các từ sau:

• island ['ailənd]

• isle [ail]

 

Âm T câm: Âm T là một âm câm nếu đứng sau âm S, F, hay đứng trước âm L. Ví dụ:

• castle ['kɑ:sl]

• Christmas ['krisməs]

• fasten ['fɑ:sn]

• listen ['lisn]

• often ['ɔfn]

• whistle ['wisl]

 

Âm U câm: Âm U là một âm câm nếu đứng sau âm G và đứng trước một nguyên âm. Ví dụ:

• guess [ges]

• guidance ['gaidəns]

• guitar [gi'tɑ:]

• guest [gest]

 

Âm W câm: Âm W là âm câm nếu đứng đầu tiên của một từ và liền sau đó là âm R. Ví dụ:

• wrap [ræp]

• write [rait]

• wrong [rɔη]

Âm W còn là âm câm trong 3 đại từ để hỏi sau đây:

• who [hu:]

• whose [hu:z]

• whom [hu:m]

Collect from Internet

Tui thấy âm E đứng giữa N M trong từ pneumonia hay pneuma cũng câm nữa đó. Và âm T đứng sau S nhưng ở cuối cũng không câm, ví dụ guest.
 
má ơi mệt cả người
chưa có bao jowf vui như hôm nay


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: meo con1995 trong 11:51:32 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2009
Chị tuyet copy cái này ở đâu ra vậy?


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: tuyetroimuahe_vtn trong 05:29:44 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2009
mấy cí đó tìm trên google thiếu jif hả mèo con
heeeeeeeeeeeeeeeee


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: trumkts trong 04:24:00 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2009
 %-) %-) %-) %-)post chỉ để lấy điểm (*) thoy đó lên chức ý muk`  [-O< [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: tuan1024 trong 04:54:32 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2009
%-) %-) %-) %-)post chỉ để lấy điểm (*) thoy đó lên chức ý muk`  [-O< [-O< [-O< [-O<
We, sao bạn lại nói thế, nếu post chỉ để lấy điểm thì cả 4rum này đầy rẫy oy, quan trọng đấy là có thêm dc kiến thức j ko thôi chứ, có thể có người post cũng chỉ để lấy điểm thật, nhưng đấy chỉ là 1 phần rất rất nhỏ trong 4rum, những n ấy thì ko bàn luận, còn về tuyet thì trước khi nói n ta thì bạn nên xem lại nhừng bài đóng góp của n ta vào 4rum, điều ấy bạn ko thể phủ nhận. Nếu nói như bạn, thì trong 4rum này chả có bài nào cả, toàn bài spam, vì những j copy dc thì cũng là những điều chúng ta học dc, bạn có dám trắc là nếu ko dc dạy, hoặc đọc thông tin thì bạn làm dc ko  :.)). Nên đừng nói là copy post lên thì là spam, lấy điểm. Nếu nói thế thì bạn nên xem lại mình trước dj. Ok?
Còn việc spam, thì lâu lâu cũng dc, nhưng miễn là ko thường xuyen là dc.
Mình cũng thừa nhận là mình có spam, nhưng spam ít hay nhiều thôi.


Tiêu đề: Re: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: penhi14 trong 06:14:58 PM Ngày 03 Tháng Một, 2010
cũng dễ hiểu đấy chứ !!! em thích môn này lắm . Có gì anh chị cho em xin thêm số thông tin zề môn này nhá !! tks trước


Tiêu đề: Trả lời: am cam trong tieng anh
Gửi bởi: giunda trong 02:39:57 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
ơm tưởng đây là box vật lý, sao lại có cam quýt nhỉ