Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huypham trong 08:34:58 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25961Tiêu đề: Bài sóng cơ lớp 12
Gửi bởi: huypham trong 08:34:58 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2019
Ở mặt nước có 2 nguồn kết hợp đặt tại 2 điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra 2 sóng có bước sóng  λ . Trên AB có 9 vị trí mà ở đó các phân tử nước dao động với biên độ cực đại. C là một điểm ở mặt nước sao cho ABC là tam giác đều, M là một điểm thuộc cạnh CB và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất ( MA-MB=λ ). Biết phần tử tại M dao động cùng pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Xin giúp em giải chi tiết với ạ😥😥😥


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ lớp 12
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:27:25 AM Ngày 26 Tháng Mười, 2019
Đây là câu trong đề thi 2018. Xem hướng dẫn