Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: vvtoanpt trong 10:14:41 AM Ngày 12 Tháng Chín, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25951Tiêu đề: NHỜ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÙM EM BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN NÀY Ạ!
Gửi bởi: vvtoanpt trong 10:14:41 AM Ngày 12 Tháng Chín, 2019
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U_AB=12V không đổi; R3=2R1=2R5=8 ôm; R2=2 ôm; biến trở R4 luôn có điện trở khác không; bóng đèn Đ loại (9V - 9W); các vôn kế và ampe kế đều lý tưởng. Bỏ qua điện trở của các dây nối, khóa K1 và K2.
1) Khi K1 và K2 đều ngắt. Tìm giá trị R4 để:
a) Đèn Đ sáng bình thường. Xác định số chỉ của vôn kế khi đó.
b) Công suất tỏa nhiệt trên R4 cực đại. Khi đó đèn Đ có sáng bình thường không? Vì sao?
2) Khi khóa K1 đóng, K2 ngắt thì số chỉ của vôn kế và ampe kế sẽ như thế nào khi tăng dần điện trở R4?
3) Khi khó K1 và K2 đều đóng, điều chỉnh để R4=25 ôm. Xác định lại số chỉ của vôn kế và ampe kế?