Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 08:56:16 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25940Tiêu đề: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 08:56:16 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2019
Ba tụ điện có điện dung lần lượt là C1 = 1[tex]\mu[/tex]F, C2= 2 [tex]\mu[/tex]F, C3 = 3[tex]\mu[/tex]F có thể chịu được các hiệu điện thế lớn nhất tương ứng là 1000V, 200V, 500V. Đem các tụ điện này mắc thành bộ. Với cách mắc nào thì bộ tụ điện có thể chịu được hiệu điện thế lớn nhất. Tính điện dung và hiệu điện thế của bộ tụ điện khi đó
                                                                                  Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ! Em xin chân thành cảm ơn!
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:31:40 AM Ngày 12 Tháng Tám, 2019
Thầy chứng minh cho em trường hợp mắc nối tiếp (đáp án)! Em làm tương tự cho các cách mắc còn lại


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 07:19:05 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2019
Thầy kiểm tra giúp em xem em làm đúng chưa ạ!
TH mắc //:
CB =6[tex]\mu[/tex]F
U1=U2=U3=UB
UBMAX = U1MAX = 1000V
UBMAX = U2MAX = 200V
UBMAX = U3MAX = 500V
VẬY ĐỂ KHÔNG CÓ TỤ NÀO HỎNG : UBMAX = U2MAX = 200V
TH MẮC C1 NT ( C2//C3)
CB=[tex]\frac{5}{6}[/tex][tex]\mu[/tex]F
Q1=Q23=QB=> C1U1=C23U23=CBUB
UB=[tex]\frac{C_{1}}{C_{B}}U_{1}[/tex] => UBMAX=[tex]\frac{C_{1}}{C_{B}}U_{1MAX}[/tex] = 1200V
UB=[tex]\frac{C_{23}}{C_{B}}U_{23} = \frac{C_{23}}{C_{B}}U2[/tex]=> UBMAX= 1200V
UB=[tex]\frac{C_{23}}{C_{B}}U_{3}[/tex] => UBMAX 3000V
TH NÀY ĐỂ KHÔNG CÓ TỤ NÀO HỎNG CÓ PHẢI LÀ UBMAX =1200V KHÔNG Ạ?
EM CẢM ƠN Ạ!
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 07:23:32 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2019
Thầy chứng minh cho em trường hợp mắc nối tiếp (đáp án)! Em làm tương tự cho các cách mắc còn lại
TH NÀY CHỌN UBMAX = [tex]\frac{4400}{6}[/tex] V VÌ NHỎ HƠN UBMAX = U1MAX+U2MAX+U3MAX = 1700 V PHẢI KHÔNG Ạ?
EM CẢM ƠN Ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:54:14 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2019
Sau khi chọ được UBmax trong từng trường hợp em chọn giá trị lớn nhất trong chúng!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 09:21:34 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2019
Sau khi chọ được UBmax trong từng trường hợp em chọn giá trị lớn nhất trong chúng!

VÂNG. EM CẢM ƠN THẦY Ạ! THẦY CHO EM HỎI: HAI TRƯỜNG HỢP EM LÀM THÌ CÁCH TÌM RA UBMAX NHƯ THẾ ĐÚNG CHƯA Ạ THẦY?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tụ điện khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:15:29 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2019
Phương pháp đúng