Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Pla Pla trong 12:41:01 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25830Tiêu đề: Một bài tập dạng sóng dừng
Gửi bởi: Pla Pla trong 12:41:01 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2019
Một dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. M và N là hai phân tử dao động điều hoà có VTCB cách đầu A những đoạn lần lượt 16cm và 27cm. Biết sóng dừng trên dây có bước sóng 24cm. Tỉ số giữa biên độ dao động của M và biên độ dao động của N là
Xin thầy cô và các bạn chỉ em. Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập dạng sóng dừng
Gửi bởi: photon01 trong 09:26:05 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2019
Một dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. M và N là hai phân tử dao động điều hoà có VTCB cách đầu A những đoạn lần lượt 16cm và 27cm. Biết sóng dừng trên dây có bước sóng 24cm. Tỉ số giữa biên độ dao động của M và biên độ dao động của N là
Xin thầy cô và các bạn chỉ em. Em cảm ơn!
Do đầu A cố định được chọn làm mốc nên ta có [tex]A_{M}=A_{b}.sin\left(\frac{2\pi AM}{\lambda}\right); A_{N}=A_{b}.sin\left(\frac{2\pi AN}{\lambda } \right)[/tex]
Sau đó thay số vào và lập tỉ số. Ab chính là biên độ tại bụng sóng.