Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: manhrn trong 10:01:14 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25822Tiêu đề: Dao động cực đại& cùng pha với nguồn
Gửi bởi: manhrn trong 10:01:14 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2019
Tại mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B cách nhau 24cm, dao động theo phương thẳng đứng với cùng pt: [tex]u=4cos(40\pi t)[/tex]
(t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại và ngươc pha với 2 nguồn trên đoạn thẳng AB là:


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cực đại& cùng pha với nguồn
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:45:20 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2019
Em hỏi bài hay ra bài tập cho diển đàn?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cực đại& cùng pha với nguồn
Gửi bởi: manhrn trong 10:26:44 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2019
E hỏi bài