Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: bachxox trong 02:52:27 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25820Tiêu đề: Lý thuyết về Trường Vô Hướng và Phản Trọng Lực
Gửi bởi: bachxox trong 02:52:27 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2019
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?F_%7BG%7D=%5Cfrac%7BGMm%7D%7BR%5E2%7D,F_%7Bk%7D=%5Cfrac%7BkQq%7D%7BR%5E2%7D)
Để thống nhất lực hấp dẫn và lực điện từ cần đặt vấn đề như sau. Để ý hai công thức trên giống nhau ở chỗ nào khi m và q là hai khái niệm hoàn toàn độc lập. Chính vì thế mà hai loại lực trên có cường độ cũng hoàn toàn khác nhau. Vậy hoàn toàn khác nhau chăng. Có giống đấy, chính là R. Dù cho khối lượng và điện tích của hai khối vật chất có khác nhau thế nào đi nữa thì chúng vẫn cách nhau cùng một khoảng cách giống nhau duy nhất.
Vậy ngoài ra còn mối liên quan nào nữa ko. Ta để ý điện tích tương tác với photon vì photon là hạt mang lực của lực điện từ. Vậy khối lượng có tương tác với photon không. Có chứ, chẳng phải Einstein đã nói đó sao, khối lượng làm cong đường đi tia sáng mà. Như vậy điện tích cũng phải tương tác với khối lượng theo một lực F chung nào đó. Như vậy là xong rồi nhé, giải hệ hai phương trình loại bỏ hai tham số F và R ta sẽ thu được hệ thức liên hệ khối lượng và điện tích
Các bạn vào Website sau để tham khảo bài báo chứng minh Lý Thuyết trên. Trong này có giải thích tại sao Neutrino chuyển động nhanh hơn ánh sáng đấy
http://www.bachgeneration.com/cong-trinh/truong-vo-huong
Chân thành cảm ơn