Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Pla Pla trong 11:00:44 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25819Tiêu đề: Xin thầy cô và các bạn chỉ em
Gửi bởi: Pla Pla trong 11:00:44 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2019
Truyền công suất điện 1 pha 10000kW dưới hiệu điện thế 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất 0.8, muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 10% thì điện trở của dây phải có điều kiện ?
Mong thầy cô và các bạn chỉ em. Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô và các bạn chỉ em
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:20:33 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2019
Xem đính kèm