Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: le tan hau trong 09:38:59 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25818Tiêu đề: Truyền tải điện cần tham khảo ý kiến
Gửi bởi: le tan hau trong 09:38:59 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2019
Điện năng được truyền đi từ một máy phát đến một khu dân cư bằng đường dây tải một pha, với hiệu
suất truyền tải 90%. Do nhu cầu tiêu thụ điện của khu dân cư tăng 11% nhưng chưa có điều kiện nâng công suất
máy phát, người ta dùng máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền đi. Coi hệ số công suất của hệ thống
không thay đổi. Tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện cần tham khảo ý kiến
Gửi bởi: photon01 trong 09:44:44 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2019
Điện năng được truyền đi từ một máy phát đến một khu dân cư bằng đường dây tải một pha, với hiệu
suất truyền tải 90%. Do nhu cầu tiêu thụ điện của khu dân cư tăng 11% nhưng chưa có điều kiện nâng công suất
máy phát, người ta dùng máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền đi. Coi hệ số công suất của hệ thống
không thay đổi. Tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là
Trước tiên khi chưa dùng máy biến áp thì hiệu suất là 90%:[tex]H_{1}=\frac{Pi1}{P}=1-\frac{rP}{U^{2}_{1}}[/tex]
Khi đó ta có: Pi1 = 0,9P.
Do nhu cầu sử dụng điện tăng 11% tức là:[tex]\frac{Pi2-Pi1}{Pi1}=0,11\rightarrow P_{i2}=1,11.P_{i1}=1,11.0,9.P=0,999.P[/tex]
Vậy hiệu suất sau khi dùng máy biến áp sẽ phải là:[tex]H_{2}=\frac{P_{i2}}{P}=0,999[/tex] và [tex]H_{2}=1-\frac{rP}{U_{2}^{2}}[/tex]
Lập tỉ số: [tex]\frac{N_{2}}{N_{1}}=\frac{U_{2}}{U_{1}}=\sqrt{\frac{1-H_{1}}{1-H_{2}}}[/tex]
[tex]\frac{N_{2}}{N_{1}}=\frac{U_{2}}{U_{1}}=\sqrt{\frac{1-H_{1}}{1-H_{2}}}=...[/tex]