Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 09:32:19 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25815Tiêu đề: BT về mắt
Gửi bởi: hongminh18 trong 09:32:19 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2019
một người cận thị đeo kính -2,5dp thì nhìn rõ các vật cách mắt từ 22cm đến vô cực, kính cách mắt.2 cm.  tìm độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính
nhờ thầy cô giải giúp, thanks


Tiêu đề: Trả lời: BT về mắt
Gửi bởi: photon01 trong 11:46:27 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2019
một người cận thị đeo kính -2,5dp thì nhìn rõ các vật cách mắt từ 22cm đến vô cực, kính cách mắt.2 cm.  tìm độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính
nhờ thầy cô giải giúp, thanks
Em vẽ sơ đồ tạo ảnh như hệ thấu kính cho trường hợp nhìn Cc.
[tex]OC_{c}'=22cm\Rightarrow d_{c1}=22-2=20cm[/tex]
Áp dụng công thức thấu kính:[tex]\frac{1}{d_{c1}}+\frac{1}{d_{c1}'}=\frac{1}{f}\Rightarrow d_{c1}'=\frac{-40}{3}cm\Rightarrow OC_{c}=2-\left(-\frac{40}{3} \right)=\frac{46}{3}cm[/tex]
Vì người này đeo kính nhìn được vô cực nên: [tex]f=-\left(OC_{v}-2 \right)\Rightarrow OC_{v}=40+2=42cm[/tex]
Khi không đeo kính thì nhìn cực cận hay cực viễn đều cho ảnh ở điểm vàng:
[tex]\frac{1}{OC_{c}}+\frac{1}{OV}=\frac{1}{f_{1}};\frac{1}{OC_{v}}+\frac{1}{OV}=\frac{1}{f_{2}}[/tex]
[tex]\frac{1}{OC_{c}}-\frac{1}{OC_{v}}=\frac{1}{f_{1}}-\frac{1}{f_{2}}=D_{1}-D_{2}[/tex]