Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 08:53:06 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25797Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều khó
Gửi bởi: hathixuan11 trong 08:53:06 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2019
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc w. Biết y - x = 44 rad/s. Giá trị w để điện áp hiệu dụng trên R cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây:
A. 130 rad/s                    B. 121 rad/s               C. 125 rad/s                      D. 119 rad/s
                                                                                                                                 Em cảm ơn Thầy, Cô và các bạn!