Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 09:41:49 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2019

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25784Tiêu đề: Bài tập sóng dừng
Gửi bởi: hathixuan11 trong 09:41:49 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2019
Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5Hz và biên độ lớn nhất 3cm. Gọi N là vị trí của một nút, C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt 10,5cm và 7cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t2 = t1 + 79/40 s phần tử D có li độ là
A. 0,75cm               B. 1,50cm                 C. -0,75cm                  D. -1,5cm

Bài này em làm như sau
[tex]\lambda[/tex] =12 cm, w = 10[tex]\pi[/tex]

Tại t1: xC = 2a sin[tex]\left(\frac{2\pi CN}{\lambda } \right)[/tex] cos [tex]\left(\omega t_{1}-\frac{2\pi l}{\lambda } +\frac{\pi }{2}\right)[/tex] = 1,5

                         xC = [tex]3\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] cos x =1,5
                         v < 0
=> x = [tex]3\frac{\pi }{4}[/tex]

Tại t2: xD = 2a sin[tex]\left(\frac{2\pi DN}{\lambda } \right)[/tex] cos[tex]\left(\omega t_{1}-\frac{2\pi l}{\lambda }+\frac{\pi }{2}+\omega \frac{79 }{40}\right)[/tex]
 = [tex]3\left(-\frac{1}{2} \right)[/tex] cos [tex]\left(x + \frac{79\pi }{4} \right)[/tex] = 0

Mong Thầy, cô và các bạn xem giúp em  tại sao cách em làm lại không đúng đáp án ạ! Đáp án là D
                        Em xin chân thành cảm ơn!