Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Jang Jang trong 02:36:36 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25734Tiêu đề: Bài tập mạch điện lớp 11
Gửi bởi: Jang Jang trong 02:36:36 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2018
cho mạch điện như hình vẽ
biết: E =10v, r=1 (om)
R1= 2(ôm), R2= 3(ôm) R3= 5(ôm)
Mạch: nguồn mắc với R1nt(R2song song R3)
a) tính điện trở mạch ngoài
b)tính cường độ dòng điện
c) thay R1 =R1' thi công xuất mạch ngoài max, xác định R1 và công xuất đó
đ) nếu thấy R2 là một bình điện phân dung dịch CuSO4 với cực âm làm bằng Cu biết R2=3 (ôm) . Tính lượng Cu bám vào cực âm sau 32'10s