Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: queylotrie trong 03:55:20 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25708Tiêu đề: Bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: queylotrie trong 03:55:20 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2018
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn . ở vị trí mà ảnh lớn hơn , khoảng cách ảnh hai khe là 4 mm. Bỏ thấu kính ra chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng đơn sắc , ta thấy khoảng vân i = 0.72 mm. Bước sóng của ánh sáng là:

A. 0.62

B. 0.48

c. 0.41

D. 0.55

Nhờ mọi người giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 09:29:43 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2018
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn . ở vị trí mà ảnh lớn hơn , khoảng cách ảnh hai khe là 4 mm. Bỏ thấu kính ra chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng đơn sắc , ta thấy khoảng vân i = 0.72 mm. Bước sóng của ánh sáng là:

A. 0.62

B. 0.48

c. 0.41

D. 0.55

Nhờ mọi người giúp!
d là khoảng cách từ hai khe tới TK. d' là khoảng cách từ TK tới màn.
[tex]d_{1}=\frac{L+l}{2}=\frac{1,2+0,8}{2}=1m; d'_{1} = \frac{L-l}{2}=0,2m[/tex]
[tex]d'_{2}=\frac{L+l}{2}=\frac{1,2+0,8}{2}=1m; d_{2} = \frac{L-l}{2}=0,2m[/tex]
Ảnh nhỏ có độ cao a1; ảnh lớn có độ cao a2. Vật có độ cao a.
[tex]k=\frac{A'B'}{AB}=-\frac{d'}{d}[/tex]
[tex]\frac{a_{2}}{a}=\frac{d'_{2}}{d_{2}}\Rightarrow a=\frac{a_{2}.d_{2}}{d'_{2}}=\frac{0,004.0,2}{1}=0,0008m=0,8mm[/tex]
Bước sóng trong tn là:[tex]\lambda =\frac{i.a}{D}=\frac{0,72.10^{-3}.0,0008}{1,2}=0,48.10^{-6}m[/tex]