Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Dashamoon trong 04:02:47 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25697Tiêu đề: Tác dụng phát sáng của dòng điện
Gửi bởi: Dashamoon trong 04:02:47 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2018
Sách lý ở cấp THCS có nói là

Dòng điện qua đèn làm đèn sáng nên nó có tác dụng phát quang.

Ở lớp 11 khi dạy bài 7 - Dòng điện không đổi, có giáo viên đề cập lại vấn đề này.

Em không đồng ý.
Mong được nghe ý kiến từ các thầy cô và các anh chị