Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tamhuynh7777777 trong 10:49:08 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25687Tiêu đề: Bài toán tổng hợp dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: tamhuynh7777777 trong 10:49:08 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2018
Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có cùng tần số trên trục Ox. Biết dao động 1 có biên độ A1 = 5√3 cm, dao động tổng hợp có biên độ A cm. Dao động 2 sớm pha hơn dao động tổng hợp π/3 và có biên độ A2 = 2A. Tính giá trị của A


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tổng hợp dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:37:25 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2018
Vẽ vec tơ quay ta có nửa tam giác đều. Suy ra A = 5 cm