Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: TQTQTQTQ trong 02:05:19 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25681Tiêu đề: VỀ HỆ SỐ CO DÃN KHÔNG THỜI GIAN TRONG HỆ QUI CHIẾU CHUYỂN ĐỘNG
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 02:05:19 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2018
Bài viết nghiên cứu hệ số co không thời gian trong hệ qui chiếu chuyển động, chỉ ra mâu thuẫn trong thuyết tương đối của Albert Einstein về vấn đề này. Vì thế, cần thiết phải tính toán lại hệ số co không thời gian trong một hệ qui chiếu chuyển động. Điều đó dẫn đến khái niệm về hệ qui chiếu tuyệt đối (đứng yên) và sự thay đổi trong phép biến đổi tọa độ giữa các hệ qui chiếu. Ngoài ra còn nhiều những hệ quả thú vị khác sẽ được nảy sinh.
(https://i.imgur.com/9oJGkYN.jpg)
(https://i.imgur.com/yZ39S3G.jpg)
(https://i.imgur.com/nLIcpEl.jpg)
(https://i.imgur.com/dEKj6PV.jpg)
(https://i.imgur.com/1lKF7au.jpg)
(https://i.imgur.com/dWm3I99.jpg)
(https://i.imgur.com/UReJnhD.jpg)
(https://i.imgur.com/0gnCthD.jpg)
(https://i.imgur.com/eCxSQr2.jpg)
(https://i.imgur.com/DS6hU2k.jpg)
(https://i.imgur.com/6NU4Thq.jpg)
(Bài này không cùng quan điểm với thuyết tương đối, do đó, người đọc không thể đúng trên quan điểm, kết quả của thuyết tương đối để phê phán hay phản biện. Chỉ có thể đứng trên góc độ vật lý trước khi thuyết tương đối ra đời hay dựa trên những lý luận hớp logic)


Tiêu đề: Trả lời: VỀ HỆ SỐ CO DÃN KHÔNG THỜI GIAN TRONG HỆ QUI CHIẾU CHUYỂN ĐỘNG
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 04:24:27 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2018
Không hiểu khi học sinh hỏi giáo viên Vật lý về hệ số co dãn không gian không thay đổi trong chuyển động khi học thuyết tương đối như phần mở đầu bài viết này chỉ ra thì giáo viên sẽ trả lời sao nhỉ?