Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: thekiet trong 12:08:32 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25653Tiêu đề: Điện 9
Gửi bởi: thekiet trong 12:08:32 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2018
cho mạch Ro nt <(R1ntR4)//(R2ntR3)>
U=24V R0=4 ôm R2=15 ôm R4=12 ôm
vôn kế có điện trở lớn vô cùng và chỉ 3V chốt dương vôn kế mắc vào điểm M
ampe kế có điện trở không đáng kể chỉ 0,5A mắc nối tiếp với R4
tìm R1 và R3
https://drive.google.com/open?id=13aOgon7tbDv1MMbZfiI9QxfN4-kM4NV-


Tiêu đề: Trả lời: Điện 9
Gửi bởi: pnp1190 trong 11:51:06 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2018
Đề có cho điểm M chưa bạn?