Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: lê trọng đạt trong 08:23:49 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25652Tiêu đề: bài tập con lắc lo xo dao động khác tần số cần thầy dương dùng vtlg
Gửi bởi: lê trọng đạt trong 08:23:49 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2018
Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k0=16N/m, được cắt thành 2 lò xo có chiều dài lần lượt là l1=0.8l0 va l2=0.2l0. mỗi lò xo sau khi cắt được gắn vưới vật có cùng khối lượng 0.5 kg. cho 2 con lắc lò xo mắc vào 2 mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục). khi 2 lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách 2 vật là 12cm. lúc đầu, giữ các vật để cho lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để 2 vật dao động cùng thế năng cực đại là 0.1J. lấy π^2=10. Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn nhất là Δt thì khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là d. giá trị của Δt và d lần lượt là

thầy có cách dùng vòng tròn lượng giác tính d(max) giữa 2  vật giao động không cùng tần số chỉ em với @@


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lo xo dao động khác tần số cần thầy dương dùng vtlg
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:57:37 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2018
Em xem tạm lời giải đính kèm

Sau này em vào trang này dễ thảo luận hơn
https://www.facebook.com/groups/4rumthuvienvatly/?ref=bookmarks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lo xo dao động khác tần số cần thầy dương dùng vtlg
Gửi bởi: lê trọng đạt trong 02:25:18 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2018
cám ơn thầy