Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhtuan280501 trong 01:00:33 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25614Tiêu đề: Dạng bài tập về quãng đường đi của vật
Gửi bởi: anhtuan280501 trong 01:00:33 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2018
Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Gọi t1 và t2 lần lượt là khoảng thời gian ngắn nhất và dài nhất để vật đi được quãng đường bằng biên độ. Tính tỉ số t1/t2 bằng:
A. 1/√2
B. 2
C. 1/2
D. 1/3


Tiêu đề: Trả lời: Dạng bài tập về quãng đường đi của vật
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:07:18 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2018
Em ra đề hay hỏi bài?


Tiêu đề: Trả lời: Dạng bài tập về quãng đường đi của vật
Gửi bởi: anhtuan280501 trong 04:52:27 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2018
Dạ em hỏi bài thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dạng bài tập về quãng đường đi của vật
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:56:06 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2018
Em chú ý qui định đăng bài

Giản đồ vec tơ cho ta [tex]\omega t_{1}=\frac{\Pi }{3}[/tex]  và [tex]\omega t_{2}=\frac{2\Pi }{3}[/tex]

Tỉ số cần tìm là 1/2Tiêu đề: Trả lời: Dạng bài tập về quãng đường đi của vật
Gửi bởi: anhtuan280501 trong 05:00:24 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2018
Em cám ơn thầy ạ