Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mongloigiaidap trong 08:48:30 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25591Tiêu đề: Bài sóng âm khó cần giải đáp
Gửi bởi: Mongloigiaidap trong 08:48:30 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2018
Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, moi trường không hấp thụ âm. Nếu tại O' đặt thêm một nguồn âm giống với nguồn âm tại O thì tại trung điểm của 2 nguồn, mực cường độ âm tăng thêm bao nhiêu dB?
A. 5            B 6         C.4             D.3


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm khó cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:29:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2018
Xem hướng dẫn đính kèm