Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bietthuBH trong 11:05:04 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25588Tiêu đề: Bài tập của học sinh Biên Hòa cần thầy Dương giúp
Gửi bởi: bietthuBH trong 11:05:04 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2018
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young, ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng \lambda1 = 0,45 \mum và \lambda2. Trong khoảng rộng L trên màn qua sát được 35 vạch sáng và 6 vạch tối.Tính \lambda2 
A. 0,54 m.     B. 0,64 m.     C. 0,48 m.     D. 0,75 \mum


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập của học sinh Biên Hòa cần thầy Dương giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:35:05 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2018
Xem file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập của học sinh Biên Hòa cần thầy Dương giúp
Gửi bởi: bietthuBH trong 03:45:21 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2018
Xem file đính kèm
Em chưa hiểu là tại sao lại có (35-5)/5 ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập của học sinh Biên Hòa cần thầy Dương giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:07:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2018
Số vân sáng đơn sắc sẽ bằng tổng số vân sáng quan sát được trừ đi số vân sáng trùng.

Có 5 khoảng giống nhau nên trong mỗi khoảng trùng ta chia cho 5