Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 09:05:20 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25564Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hathixuan11 trong 09:05:20 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2018
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất cos2[tex]\varphi[/tex] của đoạn mạch theo giá trị tần số góc. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,5V            B. 1,6V                 C. 1,3V          D. 11,2V

Lời giải bài này như sau ạ
Từ đồ thị, ta thấy giá trị của tần số góc để ULmax đúng bằng giá trị của tần số góc để cos2[tex]\varphi[/tex] = 4/5 và ULmax = 2
ta có cos2[tex]\varphi[/tex] = 2/(1+n) = 0,8 -> n = 1,5
ULmax = [tex]\frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}[/tex] => U = 1,5V
Mong Thầy, Cô và các bạn giải thích giúp em bài này ạ!