Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Rodrick trong 11:54:55 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25511Tiêu đề: Giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: Rodrick trong 11:54:55 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2018
Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách từ hai khe tới màn là D = 1,6 m. Nếu chắn sau hai khe một lăng kính có góc ở đỉnh là[tex]\alpha[/tex]
 0,02 rad, làm bằng chất có chiết suất n= 1,5 thì hệ vân trên màn dịch chuyển đi một đoạn là bao nhiêu?
A. 1,6cm              B.3,2cm                 C.1,5cm                   D.2,5cmTiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 03:27:31 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2018
Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách từ hai khe tới màn là D = 1,6 m. Nếu chắn sau hai khe một lăng kính có góc ở đỉnh là[tex]\alpha[/tex]
 0,02 rad, làm bằng chất có chiết suất n= 1,5 thì hệ vân trên màn dịch chuyển đi một đoạn là bao nhiêu?
A. 1,6cm              B.3,2cm                 C.1,5cm                   D.2,5cm


Dùng công thức tính nhanh: [tex]\Delta x=D.\alpha .\left(n-1 \right)=1,6.0,02.\left(1,5-1 \right)=1,6.10^{-2}m=1,6cm[/tex]