Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 10:43:09 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25510Tiêu đề: Bài tập cường độ điện trường
Gửi bởi: hathixuan11 trong 10:43:09 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2018
Ba điện tích q1, q2, q3 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD. Biết vecto cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh AD. Quan hệ giữa các điện tích trên là:
A. q1=-q2 =q3
B. q1=q2 =q3
C.q2 =[tex]-2\sqrt{2}[/tex]q1 và q1 [tex]\neq[/tex]q3
D.q2 =[tex]-2\sqrt{2}[/tex]q3 và q1 [tex]\neq[/tex]q3
                                                                                    Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp đỡ em bài này ạ!