Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: NhanVu trong 06:09:21 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25495Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: NhanVu trong 06:09:21 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2018
1/Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A,B có phương trình u1 = a1 cos([tex]90\pi t[/tex]) cm, u2 = a2 cos([tex]90\pi t + \pi /4[/tex]) cm. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MB - MA = 18,5 cm và vân bậc k+2 (cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm M' có M'B - M'A = 26,5 cm. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước, các vân là cực đại hay cực tiểu. Chọn đáp án đúng.
A. 25cm, cực tiểu.
B. 180cm, cực tiểu.
C. 25cm, cực đại.
D. 180cm, cực đại.

2/Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A,B có phương trình u1 = 4cos([tex]20\pi t[/tex]) cm; u2 = 4 cos([tex]20\pi t + \pi[/tex]) cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB cách AB một đoạn 20cm, gọi I là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Biết AB = 30cm, v = 0,8m/s. Khoảng cách ngắn nhất từ I đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên xx' là:
A. 6,83cm
B. 5,62cm
C. 5,85cm
D. 8,52cm

Mong thầy cô và các bạn giải chi tiết để em dễ hiểu !
Em cám ơn ạ!