Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 09:28:04 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25493Tiêu đề: Bài tập chu kỳ con lắc đơn
Gửi bởi: hathixuan11 trong 09:28:04 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2018
Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là; 21,2s; 20,2s; 20,9s; 20,0s. Biết sai số tuyệt đối khi dùng đồng hồ này là 0,2s ( bao gồm sai số ngẫu nhiên khi bấm và sai số dụng cụ ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kỳ nào sau đây đúng nhất?
A. T= 2,06 [tex]\pm[/tex]0,2s  B. T= 2,13 [tex]\pm[/tex]0,02s           C. T= 2,00 [tex]\pm[/tex]0,02s    D. T= 2,06 [tex]\pm[/tex]0,02s
                                                                                Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập chu kỳ con lắc đơn
Gửi bởi: photon01 trong 03:41:28 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2018
Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là; 21,2s; 20,2s; 20,9s; 20,0s. Biết sai số tuyệt đối khi dùng đồng hồ này là 0,2s ( bao gồm sai số ngẫu nhiên khi bấm và sai số dụng cụ ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kỳ nào sau đây đúng nhất?
A. T= 2,06 [tex]\pm[/tex]0,2s  B. T= 2,13 [tex]\pm[/tex]0,02s           C. T= 2,00 [tex]\pm[/tex]0,02s    D. T= 2,06 [tex]\pm[/tex]0,02s
                                                                                Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!

Em hãy tính giá trị trung bình của phép đo:[tex]\bar{T}=\frac{T_{1}+T_{2}+T_{3}+T_{4}}{4}=2,0575(s)\approx 2,06(s)[/tex]
Cách ghi kết quả đo là: [tex]T=\bar{T}\pm 0,2s[/tex]