Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: NhanVu trong 12:05:23 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25491



Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: NhanVu trong 12:05:23 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2018
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng biên độ, cùng pha, khoảng cách AB = 20 cm. Người ta quan sát được 5 vân cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3m/s. Tần số sóng f có giá trị:
A. 30 Hz < f <37,5 Hz
B. 30 Hz < [tex]f \leq 45 Hz[/tex]
C. [tex]30 Hz \leq f[/tex] < 45 Hz
D. [tex]30 Hz\leq f[/tex] <37,5 Hz
Mong thầy cô và các bạn giải chi tiết để em dễ hiểu  [-O<
Em cám ơn ạ!






Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:32:53 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2018
Xem tập đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:57:05 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2018
Để có 5 vân max thì AB >4lambda/2 nên đáp án là B chứ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:55:40 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2018
Mình nhầm. Cảm ơn bạn