Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: light_light trong 01:44:42 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25441Tiêu đề: Bài sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: light_light trong 01:44:42 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2018
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn A và B dao động theo phương trình   u=a cos(2Pi . t)cách nhau một khoảng  \lambda   (cm) với\lambda    là bước sóngTrên mặt nước xét tia By vuông góc với AB tại B, một chất điểm chuyển động với vận tốc v(cm/s) dọc theo phía trên tia By. M bắt đầu chuyển động tại B ứng với thời điểm phần tử nước tại B ở vị trí cao nhất.Sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5s thì M cách phần tử môi trường ở phía dưới nó môt khoảng lớn nhất. Giá trị của v là