Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢNG DẠY VẬT LÝ => SGK MỚI -TRAO ĐỔI & GÓP Ý => Tác giả chủ đề:: minhngoc1507 trong 08:54:13 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25422Tiêu đề: CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ MỚI: NHỮNG BẤT ỔN VỀ NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC
Gửi bởi: minhngoc1507 trong 08:54:13 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2018
Chương trình môn học Vật lí lần  này đươc xây dựng theo cách tiếp cận mục tiêu. Vì thế với những người liên quan trực tiếp: Những người biên soạn SGK, GV Vật lí thì mục tiêu, nội dung, chương trình là những yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, cả ba yếu tố này đều có những bất ổn lớn gây khó khăn cho người biên soạn SGK, GV và HS.
Chúng tôi sẽ lần lượt đăng những bài phân tích các nội dung trên ở góc độ khoa học và thực tiễn để định hướng sự trao đổi của đông đảo GV và những người nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Chương trình môn Vật lí mới: Những bất ổn về nội dung
https://youtu.be/oFGR6W6vCTY (https://youtu.be/oFGR6W6vCTY)
Chương trình môn Vật lí mới: Những bất ổn về cấu trúc
https://youtu.be/Bff7WaMtif0 (https://youtu.be/Bff7WaMtif0)