Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: TQTQTQTQ trong 05:52:48 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25304Tiêu đề: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 05:52:48 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017
Như trong chuyên mục "Câu hỏi về thuyết tương đối hẹp" (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18940.0) của diễn đàn này, tôi đã nêu một mâu thuẫn trong thuyết tương đối là: Không có sự co lại của không gian trong chuyển động của hệ qui chiếu. Sau hơn một năm, không có sự phản biện nào với luận điểm đó của tôi, có thể mặc nhiên cho rằng luận điểm đó đúng đắn.
Như vậy, trong chuyên mục trên, tôi đã chỉ ra một mâu thuẫn nội tại của thuyết tương đối hơn 100 năm nay ngự trị trong Vật lý hiện đại.
Vấn đề còn lại ở chỗ, ta giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào.
Sau nhiều thời gian nghiên cứu, tôi xin trình bày với các bạn một lý thuyết mà tôi cho rằng có thể thay thế thuyết tương đối, phản ánh đúng thực tại khách quan, giải quyết tốt mọi nghịch lý trong vật lý hiện đại...gọi là THUYẾT TUYỆT ĐỐI.  Nghe có vẻ hơi giật gân, nhưng tôi tin rằng, nếu các bạn bình tĩnh, công tâm, không thành kiến... thì các bạn sẽ ủng hộ lý thuyết này sau khi đọc xong và suy xét mọi khía cạnh về nó.
Lý thuyết có 2 chương. Chương 1 nêu những luận điểm chung nhất về thực tại khách quan, những tính chất, nguyên lý chung nhất của sự vật theo quan điểm học thuyết Âm dương Ngũ hành. Những luận điểm này là cơ sở cho chương 2. Chương 2: THUYẾT TUYỆT ĐỐI; trình bày thuyết tuyệt đối với những công thức cơ bản của nó, về vi mô cũng như vĩ mô và sự hình thành, phát triển, kết thúc của Vũ trụ.
Mong các bạn theo dõi và góp ý!


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 09:03:29 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017
(https://i.imgur.com/Gg9GIOG.jpg)
(https://i.imgur.com/80tE6iX.jpg)
(https://i.imgur.com/rbEfctR.jpg)
(https://i.imgur.com/G4cxfdc.jpg)
(https://i.imgur.com/n67f2rR.jpg)
(https://i.imgur.com/Qc3e2Uq.jpg)
(https://i.imgur.com/F61PBYf.jpg)
(https://i.imgur.com/0Or2Y4f.jpg)
(https://i.imgur.com/RQnHvGn.jpg)
(https://i.imgur.com/WMAFfay.jpg)
(https://i.imgur.com/0Xk5C2S.jpg)
(https://i.imgur.com/bIDySlC.jpg)
(https://i.imgur.com/0z5xopn.jpg)
(https://i.imgur.com/9Usixny.jpg)
(https://i.imgur.com/hzrALsA.jpg)
(https://i.imgur.com/cZXZEK8.jpg)
(https://i.imgur.com/EvDJLNz.jpg)
(https://i.imgur.com/r7ubLjP.jpg)
(https://i.imgur.com/8bQBVzS.jpg)
(https://i.imgur.com/m9rhMuJ.jpg)
(https://i.imgur.com/4DSaCjb.jpg)
(https://i.imgur.com/nSSMgl8.jpg)
(https://i.imgur.com/y8ic0lG.jpg)
(https://i.imgur.com/6dvmOry.jpg)
(https://i.imgur.com/01VVIBN.jpg)
(https://i.imgur.com/ogJmQw2.jpg)
(https://i.imgur.com/DOP6G1U.jpg)
(https://i.imgur.com/9F3V9NS.jpg)
(https://i.imgur.com/HvHLhkV.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 10:31:23 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017
Chương 1 vừa post là những qui luật tổng quát trong Vũ trụ. Ứng dụng những qui luật ấy, ta xây dựng THUYẾT TUYỆT ĐỐI trong Chương 2 như sau:

(https://i.imgur.com/NLl9oXP.jpg)
(https://i.imgur.com/yYlG1WW.jpg)
(https://i.imgur.com/nqpLJx8.jpg)
(https://i.imgur.com/nvbl75q.jpg)
(https://i.imgur.com/7wwZ42X.jpg)
(https://i.imgur.com/QYtMMii.jpg)
(https://i.imgur.com/JBclcqO.jpg)
(https://i.imgur.com/vUxsmRn.jpg)
(https://i.imgur.com/1H06LaH.jpg)
(https://i.imgur.com/CffYOXk.jpg)
(https://i.imgur.com/XpxaLUo.jpg)
(https://i.imgur.com/mhGsM6W.jpg)
(https://i.imgur.com/ocvihXX.jpg)
(https://i.imgur.com/def0Ue4.jpg)
(https://i.imgur.com/B46MuBS.jpg)
(https://i.imgur.com/pj78oKB.jpg)
(https://i.imgur.com/H94PSpf.jpg)
(https://i.imgur.com/GdbBGqp.jpg)
(https://i.imgur.com/OfqtHkZ.jpg)
(https://i.imgur.com/nD0z2YW.jpg)
(https://i.imgur.com/jL7XmDI.jpg)
(https://i.imgur.com/VsbVXTO.jpg)
(https://i.imgur.com/G7M5baY.jpg)
(https://i.imgur.com/eErRgbk.jpg)
(https://i.imgur.com/z7mQ5JQ.jpg)
(https://i.imgur.com/jtWVXrz.jpg)
(https://i.imgur.com/zd8Cjkh.jpg)
(https://i.imgur.com/wZTTyLh.jpg)
(https://i.imgur.com/FGKPEr0.jpg)
(https://i.imgur.com/aHzWEW5.jpg)
(https://i.imgur.com/SupDD7V.jpg)
(https://i.imgur.com/7TyFDk0.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 11:31:42 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017
(https://i.imgur.com/7v2XJM0.jpg)
(https://i.imgur.com/1AofzbN.jpg)
(https://i.imgur.com/qGUqHQ0.jpg)
(https://i.imgur.com/opb1lPw.jpg)
(https://i.imgur.com/Wv5zHme.jpg)
(https://i.imgur.com/OQOPba8.jpg)
(https://i.imgur.com/6RtJxHa.jpg)
(https://i.imgur.com/tKFdn62.jpg)
(https://i.imgur.com/hFNr5Pk.jpg)
(https://i.imgur.com/2hLanB4.jpg)
(https://i.imgur.com/jEK3Wci.jpg)
(https://i.imgur.com/AFS36hu.jpg)
(https://i.imgur.com/QuC9E1I.jpg)
(https://i.imgur.com/3hkqRfW.jpg)
(https://i.imgur.com/md1cpg4.jpg)
(https://i.imgur.com/UIaSQdo.jpg)
(https://i.imgur.com/tueZkQF.jpg)
(https://i.imgur.com/3VS1cII.jpg)
(https://i.imgur.com/2tqriyj.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 08:20:51 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017
(https://i.imgur.com/AZ4x9Zv.jpg)
(https://i.imgur.com/LcItdPO.jpg)
(https://i.imgur.com/GLWDM73.jpg)
(https://i.imgur.com/O3bxsR1.jpg)
(https://i.imgur.com/hVH5Eut.jpg)
(https://i.imgur.com/8T2VYuQ.jpg)
(https://i.imgur.com/eTubqox.jpg)
(https://i.imgur.com/FS9FrEA.jpg)
(https://i.imgur.com/zUaZUeL.jpg)
(https://i.imgur.com/pnKTEsk.jpg)
(https://i.imgur.com/uhKiECO.jpg)
(https://i.imgur.com/Qsm03o4.jpg)
(https://i.imgur.com/tzu1W8g.jpg)
(https://i.imgur.com/yFMkA6S.jpg)
(https://i.imgur.com/NvrWsPf.jpg)
(https://i.imgur.com/OsxFLH1.jpg)
(https://i.imgur.com/06GBQUL.jpg)
(https://i.imgur.com/Ez9q3zQ.jpg)
(https://i.imgur.com/9HytXVC.jpg)
(https://i.imgur.com/pJ7fpQS.jpg)
(https://i.imgur.com/x8jfAYv.jpg)
(https://i.imgur.com/PVbRcSW.jpg)
(https://i.imgur.com/sb6JnaR.jpg)
(https://i.imgur.com/URIm8zf.jpg)
(https://i.imgur.com/7vlG91e.jpg)
(https://i.imgur.com/5OP9T9J.jpg)
(https://i.imgur.com/CLseWve.jpg)
(https://i.imgur.com/eQbRYdp.jpg)
(https://i.imgur.com/lDrKLRm.jpg)
(https://i.imgur.com/GtRlhLV.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 08:32:36 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017
(http://imageshack.com/a/img924/3636/5RT802.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/171/Cz75ez.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/519/UBdXuD.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/9889/t7men3.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/4728/U5wc0r.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/6567/MAiDe5.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/2930/4tO59A.jpg)
(http://imageshack.com/a/img922/6920/9K0qQh.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/3723/9yIie1.jpg)
(http://imageshack.com/a/img922/4011/Wk9stz.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 08:37:40 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017
(http://imageshack.com/a/img922/1500/JEYGuz.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/6994/IgeE2o.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/969/mVqkFM.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/4/scalbQ.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/8274/nZnVX5.jpg)
(http://imageshack.com/a/img922/543/6fr9Gp.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/2359/J349hg.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/2420/7AP0sE.jpg)
(http://imageshack.com/a/img924/1051/2Qgekr.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 08:44:13 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017
(http://imageshack.com/a/img922/2789/ctho16.jpg)
(https://i.imgur.com/HGn7GEj.jpg)
(https://i.imgur.com/Ijqw5mQ.jpg)
(https://i.imgur.com/jQjjunw.jpg)
(http://imageshack.com/a/img923/45/RD0MC1.jpg)
(https://i.imgur.com/812ElJU.jpg)
(https://i.imgur.com/a44c0MW.jpg)
(http://imageshack.com/a/img922/503/phBK9R.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: NguyênThanh trong 09:04:15 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2018
Trong chuơng 2, phần II, 1b, bạn viết p = mv.
Bạn có thể nói thêm về cái m này không? Nó là khối lượng tĩnh hay là khối lượng tuơng đối tính?


Tiêu đề: Trả lời: THUYẾT TUYỆT ĐỐI
Gửi bởi: TQTQTQTQ trong 11:17:02 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2018
Cám ơn bạn quan tâm!
Trong lý thuyết tuyệt đối, không có khái niệm khối lượng tương đối tính như thuyết tương đối. Khối lượng m trong lý thuyết này là độ lớn tập trung trường khí âm dương (vật chất) trong hạt, nó không phụ thuộc vào vận tốc cũng như hệ qui chiếu.
Sự tăng lên của động lượng, năng lượng trong hệ qui chiếu chuyển động, do đó, thuyết tương đối đưa ra khái niệm khối lượng tương đối tính, không phải do khối lượng m tăng mà là do hệ số co dãn thời gian thay đổi dẫn đến vận tốc trong hệ qui chiếu địa phương thay đổi. Vấn đề này được trình bày rõ ràng ở các phần dưới.
Tóm lại, trong thuyết tuyệt đối, khối lượng cũng như kích thước không gian không thay đổi trong hệ qui chiếu chuyển động. Hệ số co dãn thời gian thay đổi theo phương trong không gian (có công thức tính rõ ràng). Điều đó dẫn đến vận tốc địa phương thay đổi làm tăng động lượng cũng như năng lượng tiềm tàng trong hạt vật chất theo hệ số Gamma.