Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: lnt197 trong 07:07:40 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25257Tiêu đề: Bài tập bình điện phân cần giản đáp
Gửi bởi: lnt197 trong 07:07:40 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2017
Cho mạch điện như hình, bình điện phân CuSO4, 2 điện cực là than chì
E = 6V
r = 2 ohm
a) vôn kế chỉ 5,6 V. Tính khối lượng Cu bám vào catod trong thời gian 2'10".
b) sau thời gian trên, người ta đảo cực bình điện phân. Vôn kế chỉ 5,5 V. Tính điện của bình điện phân.
c) Tính suất phản điện của bình điện phân khi chưa đảo cực.
d) sau khi đảo cực bao lâu vôn kế lại chỉ 5,6 V?